Κοινότητα  

Αρχική Σελίδα
Χάρτες
Γεωγραφία
Ιστορία
Παράδοση
Πολιτισμός
Φωτογραφίες
Αρχιτεκτονική
Αξιοθέατα
Πληροφορίες
Κοινότητα

Επικοινωνία

Δήμος Πραμάντων ή ΚΕΠ - Κ.Ε.Π.

Ταχυδρομική διεύθυνση : Καλαρρύτες Ιωαννίνων ,   τ.κ. 44001

E-mail : kalarrytes@kalarrytes.gr

Ονομασία

Καλαρύται(ες), Ακαλαρρύτες, Καλαρρύτη, Καλάρυτα, Καλάρου, Καλάρλι.

Η ονομασία Καλαρίτες σύμφωνα με τους γλωσσολόγους, είναι δυνατόν να έχει σχηματιστεί είτε από το τοπωνύμιο Καλάρι (που προέρχεται από το επώνυμο Καλάρης: αρομ. Καβαλάρης) και την κατάληξη –ίτης, είτε από το αρομονικό τοπωνύμιο Calar και την κατάληξη –it.

Η αλλαγή της ονομασίας ορθογραφικά από Καλαρρύτες σε Καλαρίτες έγινε το 1962 και εφαρμόσθηκε από το 1967.

Ύστερα από αίτημα της κοινοτικής αρχής το 2004 επανήλθε η ιστορική ορθογραφία Καλαρρύτες.

Ταυτότητα

Στην κοινότητα ανήκει το χωριό Καλαρρύτες και ο οικισμός της Κηπίνας, της οποίας η παλαιά ονομασία ήταν Αρμπορέσι ή Αλμπορέσι Μιστράς (μιζράς = γη δημόσιας χρήσης στα όρια ενός κάζα). Το 1920 η Κηπίνα προσαρτήθηκε στην κοινότητα Καλαρρυτών με την ονομασία Μυστράς.

Μετά την απελευθέρωση της περιοχής το 1881, η κοινότητα ορίστηκε έδρα του Δήμου Καλαρρυτών το 1883.

Η αναγνώριση ως «Κοινότητα Καλαρρυτών» του Ν. Άρτας έγινε το 1912 ύστερα από την αλλαγή του διοικητικού συστήματος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως, λόγω των Βαλκανικών πολέμων, η εφαρμογή άρχισε από το 1914.

Αποσπάται από το ν. Άρτας το 1925 και προσαρτάται στο Ν. Ιωαννίνων στην επαρχία Δωδώνης.

Οι Καλαρρύτες  χαρακτηρίζονται το 1975 ως Διατηρητέος Παραδοσιακός Οικισμός.

Κάτοικοι
(απογραφή του 2001)

Καλαρρύτες: 122

Κηπίνα: 101

Μόνιμοι κάτοικοι Καλαρρυτών: 45

Οι κάτοικοι ομιλούν και τη βλάχικη γλώσσα.

 Κοινοτικό Συμβούλιο (2007)

Τοπικός εκπρόσωπος:

Μπακαγιάννης Σωτήριος

Δημοτικός σύμβουλος:

Κώτσιας Γεώργιος

Αρχική Σελίδα ] Χάρτες ] Γεωγραφία ] Ιστορία ] Παράδοση ] Πολιτισμός ] Φωτογραφίες ] Αρχιτεκτονική ] Αξιοθέατα ] Πληροφορίες ] [ Κοινότητα ]

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση mokas@in.gr για παρατηρήσεις, προτάσεις ή σχόλια.
Copyright © 2006 Κοινότητα Καλαρρυτών
Τελευταία ενημέρωση : 28-Απρ-2009